Menú Cerrar

Beneficial effects of switching to denosumab from bisphosphonates or selective estrogen receptor modulators in postmenopausal women with type 2 diabetes and osteopenia/osteoporosis

Arina Miyoshi 1 2, Hiraku Kameda 2, So Nagai 3, Akinobu Nakamura 2, Aika Miya 2, Takahiro Takase 2, Tatsuya Astumi 2, Hideaki Miyoshi 4 J Diabetes Investig doi: 10.1111/jdi.13458.  Abstract Aims/introduction: Patients with type 2 diabetes (T2DM) have a higher bone fracture…

Opportunistic Screening Using Low-Dose CT and the Prevalence of Osteoporosis in China: A Nationwide, Multicenter Study

Xiaoguang Cheng 1, Kaiping Zhao 2, Xiaojuan Zha 3, Xia Du 4, Yongli Li 5, Shuang Chen 6, Yan Wu 7, Shaolin Li 8, Yong Lu 9, Yuqin Zhang 10, Xigang Xiao 11, YueHua Li 12, Xiao Ma 13, Xiangyang Gong 14, Wei Chen 15, Yingying Yang 3, Jun Jiao 4, Bairu Chen 5, Yinru Lv 6, Jianbo Gao 7, GuoBin Hong 8, Yaling Pan 9, Yan Yan 3, Huijuan Qi 3, Limei…